Home kino-abc

kino-abc

#The Croods; A New Age – Vetem gjatë vikendit në ora 14’00

Croods kanë mbijetuar ndaj rreziqeve dhe katastrofave, nga kafshët parahistorike të tërbuara deri në mbijetimin e fundit të botës, por tani ata do të përballen me sfidën e tyre më të madhe nga të gjitha: një familje tjetër...

VAZHDON SHFAQJA E FILMAVE NË – Kino ABC