Home Për ne

Për ne

 

Avni Dobraj
Menagjer i Marketingut
NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.3
Prishtina-Republika e Kosoves

[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

kino logo

Bajram Shala Udhëheqës i Shërbimit Teknik
>NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.3
Prishtina-Republika e Kosoves
mob.+383 49 931 077
e-mail: kinokabina@kinoabc.info
site: www.kinoabc.info
.
.

kino logo Badema Rexha   Kryesuese e Shërbimit të Financave
NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.3
Prishtina-Republika e Kosoves
mob. +383 49 931 080
e-mail: Badema.Rexha@kinoabc.info
site: www.kinoabc.info

VAZHDON SHFAQJA E FILMAVE NË – Kino ABC