Home Për ne

Për ne


Miradije Vllahiu
dija
Drejtoreshë/Directress
NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Adress: Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.3
Prishtina-Republika e Kosoves
.

 

Avni Dobraj
Menagjer i Marketingut
NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.3
Prishtina-Republika e Kosoves

kino logo

Bajram Shala Udhëheqës i Shërbimit Teknik
>NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.3
Prishtina-Republika e Kosoves
mob.+386 49 931 077
e-mail: kinokabina@kinoabc.info
site: www.kinoabc.info
.
.

kino logo Badema Rexha   Udhëheqëse e Financave
NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.3
Prishtina-Republika e Kosoves
mob. +386 49 931 080
e-mail: Badema.Rexha@kinoabc.info
site: www.kinoabc.info

VAZHDON SHFAQJA E FILMAVE NË – Kino ABC