Home Për ne

Për ne

kino logodijaMiradije Vllahiu
Udhëheqëse e NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Adress: Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.1
Prishtina-Republika e Kosoves
.
kino logoAvni Dobraj
Menagjer i Marketingut
NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.1
Prishtina-Republika e Kosoves

kino logo Bajram Shala Udhëheqës i Shërbimit Teknik
>NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.1
Prishtina-Republika e Kosoves
tel. +381 38 244 237
mob.+377 44 610 661 / +386 49 931 077
e-mail: kinokabina@kinoabc.info
site: www.kinoabc.info
.
.

kino logo Badema Rexha   Udhëheqëse e Financave
NSH ‘ABC GENCI’
(ne likuidim/in liquidation)
Rr./Str. Rexhep Luci, Nr.1
Prishtina-Republika e Kosoves
tel. +381 38 226 706
mob.+377 44 117 065 / +386 49 931 080
e-mail: Badema.Rexha@kinoabc.info
site: www.kinoabc.info

VAZHDON SHFAQJA E FILMAVE NË – Kino ABC